Teknik

Inom teknik har vi flera olika tjänster. Vi skapar skalbara lösningar med de senaste teknologierna, byggda för att möta framtidens krav. Vi väljer alltid teknik, plattform och ramverk utefter ert och er slutanvändares behov, på en modulär bas som gör det möjligt att bygga framtidssäkra lösningar.

Passion för teknik

På Avantime har vi en slogan som lyder Passion for the future och det är något som vi på Development & Tech verkligen står för!

Vi som jobbar här brinner för teknik, både runt det befintliga, men även mot det som ligger längre fram i teknikhorisonten. Att ständigt utvecklas och hålla sig uppdaterad om framtida tekniker är något som är viktigt för oss. Därför består vårt team av en bred mix av kompetenser och kunskaper.

Vi har en öppen syn på tekniken, vilket betyder att vi kan bygga lösningar baserade på .NET, PHP, JavaScript och ramverk som React, Angular och Vue. Vi har även kompetens inom Blazor, SharePoint och Xamarin.Forms. Vi har koll på olika CMS som EpiServer, Umbraco, WordPress lika väl som headless CMS som Contentful och Strapi baserade på Node.js.

Tack vare ett nära samarbete med vårt designteam ser vi till att alla våra digitala lösningar är funktionella, estetiska och tillgänglighetsanpassade.

Vi berättar gärna mer!