CMS

Content Management System

CMS är ett system avsett för att hantera och publicera information till en digital lösning, som en webbplats eller applikation. CMS kan även kallas för publiceringsverktyg eller innehållshanteringssystem.

Vi har kunskap och kan stötta våra kunder inom flertalet CMS. Ett av de största och vanligaste är WordPress som används av flera av våra kunder. Ett annat populärt CMS som vi arbetar med är Optimizely (tidigare EpiServer).

Vi har även kunskap inom TYPO3 och Umbraco och vi kollar ständigt på nya system för att bredda vår kompetens både inom traditionella och headless CMS.

WordPress

WordPress är ett av de vanligaste CMS:en som finns idag. Det är ett system baserat på PHP som skapades för att hantera bloggar. Men WordPress har utvecklats, spridit sig över webben och används idag till webblösningar för både B2B och B2C.

Med WordPress som grund kan vi skapa en webbplats där du som kund har kontroll på innehållet. Det finns även flera möjligheter att skapa ett tema som ger dig möjligheten att hantera utseende och att jobba vidare på din webbplats med hjälp av det vi kallar för block.

Block editorn Gutenberg lanserades av WordPress 2018 och har sen dess varit ett starkt verktyg för såväl utvecklare som redaktörer att skapa dynamiska och väl anpassade webbplatser.

Headless CMS

Numera finns det ett alternativ till en lösning för CMS, så kallad Headless CMS. Tekniken bygger på att man har en databas för innehåll och data lagras och ett gränssnitt för att hantera detta. Sen utvecklar man ett separat frontend och kopplar innehållet till detta via ett API.
Det finns olika tekniker att utveckla frontend med. Vi har fokuserat på React, Angular och Vue.

Headless CMS passar bra om man behöver flexibilitet hur man presenterar sitt innehåll i olika kanaler. Det blir lättare att kombinera olika sorters innehåll och integrera andra system eller tekniker.

Vi berättar gärna mer!