Case

Kategorier

Småa

Ett nära samarbete där vi byggt upp en ny digital infrastruktur och skapat aktiviteter med syftet att stärka varumärkeskännedomen och öka antalet medlemmar.

Sigtunahem

Ett förvaltningsuppdrag kring support och förvaltning av tyngre tekniska lösningar som är baserade på integrationer med bakomliggande fastighetssystem.

Synch

Vårt samarbete med Synch handlade främst om att stötta dem i att effektivisera hanteringen av juridiska frågor genom att använda teknologi på bästa möjliga sätt.

Bokadirekt

Ett samarbete där vi utvecklat en användarvänlig app som inte bara underlättar kommunikationen med kunderna, utan också ger en stark grund för att analysera deras beteenden.

Xledger

Avantime fungerar som Xledger Sveriges digitala marknadsföringspartner för att öka antalet leads och öka medvetenheten om affärssystemet på den svenska marknaden.

DNB Eiendom

Ett långvarigt samarbete sedan 2016, med huvudfokus på att stärka DNB Eiendom's marknadsledande position och automatisera säljprocessen. Avantime fungerar nu som en integrerad del av DNB Eiendoms affärsutvecklings- och IT-team.

Språkservice

Ett partnerskap där vi skapade en ny digital infrastruktur och aktiviteter för att stärka varumärkeskännedomen och öka medlemsantalet. Avantime bidrog med affärsutveckling, varumärkesbyggande, leadsgenerering och konvertering.

Se caset

+++ Kontakta oss

+++ Kontakta oss

+++ Kontakta oss

+++ Kontakta oss

+++ Kontakta oss

+++ Kontakta oss

+++ Kontakta oss

+++ Kontakta oss

+++ Kontakta oss

+++ Kontakta oss

+++ Kontakta oss

Kontakta oss

Samarbeta med oss!