Synch — AI applikation

Ökad lönsamhet

Effektiviserad resursanvändning

Kvalitetsförbättring

ADVOKATBYRÅ MED HJÄRTAT I INNOVATION

Synch

Kontraktsgranskning med AI

Vårt samarbete med Synch handlar främst om att stötta dem i att underlätta hanteringen av juridiska frågor genom att använda teknologi på bästa möjliga sätt. 

Kontraktsgranskning är en tidskrävande del av juristernas vardag och det finns mycket att vinna att frigöra deras tid till att fokusera på andra uppgifter. 

Syftet är att minska tiden som krävs för att granska och analysera juridiska kontrakt, öka noggrannheten och enhetligheten i kontraktsgranskningen och därigenom möjliggöra en effektivare fördelning av juristernas tid och kompetens för att hantera mer komplexa ärenden och ge bättre kundservice. 

Vi skapade en AI till att sköta grovjobbet i kontraktgranskning. Applikationen genererar därefter rapporter som guidar juristerna i vilka delar av GDPR som är uppfyllda och vilka som behöver kompletteras. 

Avantime använde Natural Language Processing och verktyg inom Deep Learning för att skapa en applikation som analyserar texten i ett personuppgiftsbiträdesavtal. 

En analys av ett personuppgiftsbiträdesavtal tar AI några sekunder istället för flera timmar för en människa. Med hjälp av AI-applikationen har vi minskat de operativa kostnaderna för kontraktsgranskning och ökat lönsamheten i företaget. 

Fler case

Se alla case

Småa

Ett nära samarbete där vi byggt upp en ny digital infrastruktur och skapat aktiviteter med syftet att stärka varumärkeskännedomen och öka antalet medlemmar.

Språkservice

Ett partnerskap där vi skapade en ny digital infrastruktur och aktiviteter för att stärka varumärkeskännedomen och öka medlemsantalet. Avantime bidrog med affärsutveckling, varumärkesbyggande, leadsgenerering och konvertering.

Xledger

Avantime fungerar som Xledger Sveriges digitala marknadsföringspartner för att öka antalet leads och öka medvetenheten om affärssystemet på den svenska marknaden.

DNB Eiendom

Ett långvarigt samarbete sedan 2016, med huvudfokus på att stärka DNB Eiendom's marknadsledande position och automatisera säljprocessen. Avantime fungerar nu som en integrerad del av DNB Eiendoms affärsutvecklings- och IT-team.

Se caset

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

Kontakta oss

Samarbeta med oss!