Språkservice

Digital marknadsföring

Webbanalys
Konverteringsoptimering
SEO

Design

UI Design
UX Design

Språkservice är ett av nordens största översättnings- och tolkförmedlingsföretag som förmedlar tusentals förfrågningar av tolkar och översättare till både offentlig och privat sektor varje dag.

Idag har Språkservice ett brett nätverk med över 3 500 aktiva tolkar och översättare som kan jobba på över 200 språk.

Utmaningar

Språkservice har en stark position inom tolkförmedling men behövde växa inom affärsområdet översättningar. Trots att översättningsverksamheten har funnits som en del i organisationen i många år har den en betydligt lägre omsättning än tolkverksamheten. Marknaden för översättningsverksamheten skiljer sig från tolkverksamheten ganska rejält.

Översättningsmarknaden präglas av hög konkurrens med många aktörer där majoriteten av affärerna sker genom direktkontakt med beställaren medan tolkverksamheten enbart upphandlas genom offentliga upphandlingar och avtal. Språkservice vill nu stärka sin position på översättningsmarknaden mot privata aktörer, öka marknadsandelen och öka antalet affärer.

Lösningen

Genom smart och kostnadseffektiv digital annonsering via Google, en gedigen analys och mätning av webbplatsen kunde vi konvertera väldigt många nya affärer på kort tid. Mätningen gav oss också de insikter som krävdes för att optimera hemsidan utifrån bransch, specialistområde och kundbehov.

Parallellt med detta gjorde vi även ett rejält SEO-arbete så att Språkservice kunde ranka högre i det organiska söket på Google. Språkservice kunde tidigt i samarbetet räkna hem investeringen och idag är det inte bara det snabbast växande affärsområdet utan även det mest lönsamma.

De digitala kanalerna är utan tvekan de viktigaste försäljningskanalerna och tack vare mediets effektivitet och mätbarhet kan Språkservice enkelt räkna på lönsamheten i varje kampanjinsats. Samarbetet har även utökats vidare och idag arbetar Avantimes konsulter med copy, LinkedIn-annonsering och en redesign av hemsidan samt deras native-appar (UX/UI-design).

Resultat

Språkservice har dubblerat antalet leads in från webben flera gånger sedan samarbetet inleddes.

“Vi är väldigt nöjda med Avantimes tjänster. Idag har vi stenkoll på siffrorna och ser ett stadigt ökande inflöde av nya leads. Inte bara i stor volym utan väldigt kvalificerade leads, vilket gör att vi får in nya bra och långsiktiga kunder.”

Björn Touqan

,

Head of Sales Språkservice