Sigtunahem

Digital affärsutveckling

Förvaltning
Support

Digital marknadsföring

Webbanalys
Webbråd

Teknik & Design

Webbutveckling
WordPress
Webbdesign

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter till deras 9 000 hyresgäster i Sigtuna kommun. SigtunaHem är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och deras verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.

Utmaning

SigtunaHem letade efter en stabil och agil digital partner som kunde hantera allt från design/koncept, digitala kampanjer, webbanalys/måluppfyllnad, support och förvaltning till tyngre tekniska lösningar baserade på integrationer med bakomliggande fastighetssystem (Fast2).

Utförande & Resultat

SigtunaHem använder sig av Avantimes förvaltnings- och vidareutvecklingskoncept vilket innebär att Avantime förvaltar och utvecklar SigtunaHems plattformar där kunden möter SigtunaHem. Avantimes vältrimmade support- och helpdeskenhet hanterar mindre ärenden snabbt samtidigt som projekt- och vidareutveckling sker parallellt. Avantime har mycket kontakter med andra inblandade parter som leverantörer av bakomliggande verksamhetssystem, drift och andra intressenter.