Utveckling och innovation

Vi omvandlar visioner till verklighet

Vi tror att teknologi är kärnan i förändring och framsteg. I ett ständigt föränderligt digitalt landskap har vi dedikerat oss till att skapa långsiktiga och användarvänliga lösningar som är formade av de senaste teknologierna

Vad vi gör

Vi skapar skalbara lösningar med de senaste teknologierna, byggda för att möta framtidens krav. Vi väljer alltid teknik, plattform och ramverk utefter ert och er slutanvändares behov, på en modulär bas som gör det möjligt att bygga framtidssäkra lösningar.

Anpassad applikationsutveckling

Tack vare ett nära samarbete med vårt designteam ser vi till att alla våra digitala lösningar är funktionella, estetiska och tillgänglighetsanpassade.

Hållbar teknikstrategi

Vi har en öppen syn på tekniken, vilket betyder att vi kan bygga lösningar baserade på .NET, PHP, JavaScript och ramverk som React, Angular och Vue. Vi har även kompetens inom Blazor, SharePoint och Xamarin.Forms. Vi har koll på olika CMS som EpiServer, Umbraco, WordPress lika väl som headless CMS som Contentful och Strapi baserade på Node.js.

Kontinuerlig innovation

Vi som jobbar här brinner för teknik, både runt det befintliga, men även mot det som ligger längre fram i teknikhorisonten. Att ständigt utvecklas och hålla sig uppdaterad om framtida tekniker är något som är viktigt för oss. Därför består vårt team av en bred mix av kompetenser och kunskaper.

Vi erbjuder

Utveckling och innovation

Vad vi gör

Relaterade case

Se alla case

Småa

Ett nära samarbete där vi byggt upp en ny digital infrastruktur och skapat aktiviteter med syftet att stärka varumärkeskännedomen och öka antalet medlemmar.

Språkservice

Ett partnerskap där vi skapade en ny digital infrastruktur och aktiviteter för att stärka varumärkeskännedomen och öka medlemsantalet. Avantime bidrog med affärsutveckling, varumärkesbyggande, leadsgenerering och konvertering.

Synch

Vårt samarbete med Synch handlade främst om att stötta dem i att effektivisera hanteringen av juridiska frågor genom att använda teknologi på bästa möjliga sätt.

Se case

Kontakta oss

Samarbeta med oss!