SMÅA — Varumärkesplattform

Nytt rekord av inflöde av nya medlemmar

211% starkare varumärkeskännedom inom målgruppen

1200% ökning av nya användare

SVERIGES STÖRSTA FÖRETAGARÄGDA MEDLEMSORGANISATION

SMÅA

Varumärkesplattform

Ett nära samarbete där vi byggt upp en ny digital infrastruktur och skapat aktiviteter med syftet att stärka varumärkeskännedomen och öka antalet medlemmar.  

 

Avantime bidrar kontinuerligt med affärsutveckling genom fortlöpande insikter, varumärkesbyggande aktiviteter, leads och konvertering samt drift och vidareutveckling av plattformar och system. 

Baserat på arbetet vi tidigare gjort tillsammans med SMÅA, en ompaketerad digital närvaro och en aktiv marknadsföringsstrategi, behövdes en ny grafisk profil som grund för att kunna stärka varumärket.  

Syftet med att utveckla en ny grafisk profil och brandbook åt SMÅA var att skapa en grund för att stärka SMÅAs varumärke långsiktigt.

Vi har tagit fram en stark och enhetlig varumärkesidentitet som kommunicerar värderingar, kultur och budskap. Med hjälp av identiteten kan vi på ett övertygande och konsekvent sätt skapa en unik röst för SMÅA.  

 

Det är en digitaliserad brand portal som är djupt rotad i det manifest vi tagit fram kring att skapa trygghet och gemenskap – ett tydligt Vi. Den blir naturligt ett effektivt kommunikationsnav som säkerställer enhetlighet och konsekvens, tidsbesparing då det är lättillgängligt och ger samtidigt bättre flexibilitet och skalbarhet kring all kommunikation, externt som internt. 

Med en ny grafisk profil och brand portal i grunden har vi 211% starkare varumärkeskännedom inom målgruppen och ett konstant växande antal medlemmar. 

Galleri

Fler case

Se alla case

Småa

Ett nära samarbete där vi byggt upp en ny digital infrastruktur och skapat aktiviteter med syftet att stärka varumärkeskännedomen och öka antalet medlemmar.

Språkservice

Ett partnerskap där vi skapade en ny digital infrastruktur och aktiviteter för att stärka varumärkeskännedomen och öka medlemsantalet. Avantime bidrog med affärsutveckling, varumärkesbyggande, leadsgenerering och konvertering.

Synch

Vårt samarbete med Synch handlade främst om att stötta dem i att effektivisera hanteringen av juridiska frågor genom att använda teknologi på bästa möjliga sätt.

Bokadirekt

Ett samarbete där vi utvecklat en användarvänlig app som inte bara underlättar kommunikationen med kunderna, utan också ger en stark grund för att analysera deras beteenden.

Se caset

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

+++ Samarbeta med oss

Kontakta oss

Samarbeta med oss!