Småföretagarnas
a-kassa

Teknik

Webbutveckling
WordPress

Design

UI Design
UX Design

Under 2020 när coronapandemin svepte in över Sverige och arbetslösheten skenade iväg fick vikten av att vara med i en A-kassa helt plötsligt en helt ny innebörd. En grupp som blev väldigt hårt drabbade var Sveriges småföretagare. SMÅA (Småföretagarnas a-kassa) är en a-kassa för just företagare, en extra trygghet och försäkring som alla företagare borde ha.

Bakgrund

Småa startade sin verksamhet 1969 och är idag med över 100 000 medlemmar, Sveriges största företagarägda medlemsorganisation. SMÅA har som vision att alla Sveriges företag är medlemmar i en a-kassa och att förstahandsvalet är SMÅA.

Utmaningar

Medlemsantalet hade en negativ trend som pågått i några år.

På kort sikt skulle den negativa trenden med minskat medlemsantal brytas och vid årets slut skulle en positiv utveckling med ökat medlemsantal, framförallt yngre målgrupper, vara på plats.

Dessutom önskade SMÅA bygga ett starkare varumärke och ökad kännedom kring deras verksamhet och erbjudande.

Lösning

Avantime har hjälpt SMÅA med marknadsföringen i digitala kanaler och sociala medier. Genom smart annonsering på Facebook och Instagram samt Googles kanaler som t ex Youtube och Display ads lyckades vi både nå in i målgruppen och få en hel del att gå med. Vi använde även digitala utomhusskärmar kring centralstationer, köpcentra och matbutiker över hela landet för extra räckvidd.

Resultat

Vi ser i statistiken att gruppen 25-34-åringar nu är en av de snabbast växande målgrupperna bland SMÅAs medlemmar. Det bevisar verkligen kraften i att kombinera en modern och lättnavigerad webb med riktade marknadsföringsinsatser i kanaler där målgruppen befinner sig.

Löpande arbete

Under våren 2020 rullade SMÅAs nya hemsida ut, där Avantime stått för design, programmering, analys och trafik. Hemsidan fick ett rejält facelift i steg 1.
Steg 2 påbörjades under våren 2021 och innehåll samt struktur sågs över på hemsidans samtliga sidor. Lansering gjordes under vintern 2022.

SMÅA och Avantime har haft ett långt samarbete gällande digitala tjänster. Vi fortsätter att hjälpa SMÅA med deras digitala närvaro och att nå deras långsiktiga mål om att bli Sveriges mest digitala arbetslöshetskassa.

“Följderna av samhällskrisen syns tydligt hos SMÅA. A-kassan har aldrig behövts så mycket som den gör nu. Avantimes hjälp har varit värdefull för oss. Tack vare att de stöttat upp med de delarna så har vi kunnat fokusera på andra viktiga frågor.”

Jessica Tjällman

,

Kommunikationschef på SMÅA