Support och underhåll

Vad menar vi med förvaltning?

Ett digitalt projekt kan se ut på olika sätt, alltifrån en enklare kampanjsida till ett större projekt som fortlöper över flera år. Oavsett vilken storlek ert projekt har så finns det alltid ett behov av support och nya förbättringar efter projektets slut.

Med oss som partner kan ni vara säkra på att er lösning tas väl omhand även i förvaltningsfasen. Vår förvaltning består av support och underhåll. Genom en väl definierad underhållsplan är vårt mål att säkra kontinuerlig förbättring av lösningen. Via vår support kan ni rapportera in problem och ställa frågor. Vi strävar efter att hjälpa så omgående som möjligt så att det dagliga arbete inte förhindras av tekniska problem.

Vi underhåller och vidareutvecklar

Med Avantime Support och underhåll kan vi tillsammans med er vidareutveckla system och lösningar efter nya krav som uppstår. Vi blir en lyhörd partner som lär känna just er organisation och tar ansvar för ert system. Med inarbetade processer för användarstöd, felsökning, felhantering och hantering av nya önskemål hjälper vi er att spara både tid och pengar. 

Om det uppstår problem kan vi ge support. Vi har väletablerade processer för att hantera supportärenden oavsett akut karaktär eller redaktionellt stöd.

Hur vi arbetar med support

1. Ärendehantering

Zendesk är ett smidigt ärendehanteringssystem som ger en enkel överblick över ärenden och processer. Avantimes support använder Zendesk som lösning för att hantera alla inkommande ärenden från våra kunder.

2. Service Level Agreement

Vi erbjuder effektiv support och incidenthantering genom kategorisering efter prioritet och ärendetyp för att snabbt kunna se om åtgärd kräver djupare granskning av utvecklare eller problemlösning av support.

3. Övervakning

Samtliga webbplatser övervakas dygnet runt av mjukvaran Pingdom som ger larm vid minsta avvikelse. Avantimes support är alltid första instans som noterar om något inte följer ett givet mönster. Vårt SLA reglerar hur varje avvikelse skall hanteras.

4. Uppföljning och kontroll

Via Zendesk får man insyn hur ett ärende utvecklas från anmälan tills det är avhjälpt. Vi tillhandahåller rapporter för uppföljning och kontroll. Vi kan även ta fram specifik data för att utvärdera och identifiera förslag till förbättringar.

Avantime Support och underhåll leder till följande:

Effektivitet – med en tillgänglig support som snabbt kan hjälpa till vid frågor och problem så att ni kan fokusera på resultat och tillväxt.

Förbättringar – genom ett kontinuerligt samarbete med en digital partner som kan din lösning och din affär hjälper vi er att göra lösningen uppdaterad för nya behov.

Lönsamhet – genom att ta hjälp av vår expertis behöver ni inte skapa en egen organisation för detta system och kan fokusera på er kärnverksamhet.

Vi berättar gärna mer!

Claes Börtemark

Head of Delivery

claes.bortemark@avantime.se +46 760 000 837