Innovationssprint

Vad menar vi med en innovationssprint?

Vi arbetar med paketerade innovationssprintar och tar goda idéer till realiserbara koncept! Vi kartlägger dina processer och identifierar värdeskapande aktiviteter för att maximera nyttan av kundens resurser. Detta kallar vi Delta-uppdrag som är alltifrån en enstaka workshop, upp till två, tre veckor med arbetsplatsbesök och intervjuer.

Våra Delta-uppdrag syftar till att agera som en katalysator för en förändrad affär, beteende eller process. Utifrån en given problemställning arbetar vi fram ett business case med minst tre idéer som kommer förändra er verksamhet.

Till exempel: Hur kan vi digitalisera och effektivisera några av våra nyckelprocesser? Vilka andra branscher kan vi lära oss av och hur kan vi använda tekniken som accelerator?

Hur går uppdraget till?

Arbetet initieras med en gemensam workshop tillsammans med nyckelintressenter. Denna information ligger senare som grund för det fortsatta arbetet med koncept och idéfasen samt lösningsförslag. Resultatet sammanställs i en rapport med rekommendation och förslag för nästa steg.

Grunden för vårt arbete är att utifrån följande fyra perspektiv bidra till en lyckad digital transformation för kunden:

1. Innovation

Förmåga att identifiera nya metoder och funktioner som leder till en ökad effektivitet inom verksamheten.

2. User experience

Förmåga att utforma gränssnitt utefter målgruppens önskade beteende.

3. Teknik som accelerator

Förmåga att utnyttja rätt tekniska lösningar för att skapa konkurrensfördelar och ett effektivare arbetssätt.

4. Effektiv mätning

Förmåga att mäta det som händer och omsätta denna information till insikter och anpassning av lösningen.

Ett Delta-uppdrag leder till följande:

Ett utifrån och in perspektiv på att vi arbetar med rätt saker.

En kartläggning av flaskhalsar och hinder för digital utveckling.

En katalysator för att förädla affärsmöjligheter.

Ett effektivt beslutsunderlag för framtida investeringar.

Vi berättar gärna mer!

Claes Börtemark

Head of Delivery

claes.bortemark@avantime.se +46 760 000 837