Youtube Analytics

Hur vet man vad man har för målgrupp på sin YouTube-kanal? Hur annonserar man via YouTube? Det är några frågor som vi besvarar på den här kursen!

Utbildningen i YouTube Aanalytics och YouTube Ads anpassas efter er organisations behov och förutsättningar. Vi tycker det är viktigt att ni får praktiska kunskaper som ni kan använda i ert arbete.

Utbildningen är till för er som har en YouTube-kanal och vill ta reda på hur man analyserar datan ni har i verktyget samt er som funderar på eller kanske redan annonser via YouTube.

Vi arbetar mer er data (och/eller statistik från andra), vi identifierar actions och arbetar data-drivet. Vi kanske hittar potentiella målgrupper ni ej visste om.

Fördelarna med en anpassad utbildning

  • Utbildningen sker i ert verktyg och med er data – mer relevant!
  • Utbildningen är billigare än att skicka flera personer på schemalagda kurser
  • Utbildningen kan hållas både online och i era lokaler vilket minskar behov av resor och därmed kostnader
  • Utbildningen kan hållas när ni önskar

Exempel på kursinnehåll:

Vad är YouTube Analytics

Vad är YouTube Ads och YouTube annonsering och hur fungerar kopplingen till Google Ads?

Hur man använder statistik för att underhålla befintliga målgrupper

Hur man använder statistik för att hitta nya målgrupper

Hur man analyserar och använder er av datan/statistiken

Genomgång av alla mätvariabler

Uppskapande av ny persona utefter er data i YouTube

Hur man skapar annonser i YouTube

Budget

Plats

Sibyllegatan 49

114 42 Stockholm

Har du frågor?

Kod för formulär kan placeras här