Nyckeltal – KPI:er

När man arbetar med webbanalys är det viktigt att först definiera vilka nyckeltal i din webbstatistik som är intressanta att följa upp. Vilka nyckeltal, som ofta kallas för KPI:er (Key Performance Indicators), man ska använda skiljer sig så klart åt mellan olika webbplatser beroende på innehåll, verksamhet, mål och erbjudande. Avantime Marketing hjälper kunder att hitta det som är viktigt att mäta för just deras verksamhet och som är förankrat i verksamhetens mål. Om ni har svårt att komma på egna KPI:er kan vi ge förslag på vilka nyckeltal som är lämpliga. Eftersom vi jobbar med så många uppdragsgivare kan vi normalt även säga om ett värde är bra, medel eller sämre.

Mål och konverteringar

Mål ska vara mätbara. Vissa av de nyckeltal som diskuterats ovan utgör grunden för webbplatsens och/eller trafikdrivande kampanjers mål, man pratar ofta om konverteringar i detta sammanhang. En konvertering är en måluppfyllnad, exempelvis att en besökare utför något på er webbplats som att bli medlem, att de köper något, beställer något, laddar ned något och så vidare. Avantimes konsulter hjälper er att bli en nyckeltals- och målorienterad organisation med bas i webbanalys och optimering.

Oberoende av webbstatistiksystem

Nyckeltal och mål bör vara oberoende av det underliggande webbstatistiksystemet. Avantimes webbanalyskonsulter hjälper er att konfigurera och få det webbstatistiksystem som används till att besvara de webbanalysfrågor som är aktuella. Vanligast bland våra kunder idag är Google Analytics  men vi arbetar även med flertal andra system så som Matomo, WebTrends samt Vizzit.

Skapa rapporter

Nästa steg är att skapa rapporter som behövs för att kunna se statistik i ett lättare format. Ofta blir statistiken mycket tydligare när man jämför nyckeltal och data i kontext till varandra. Avantimes certifierade webbanalysexperter hjälper er att ta fram rapporter och ser till att ni når rätt personer. I många system kan man sätta upp schemalagda rapporter och lyfta ut precis det som är aktuellt för mottagaren att ta del av.

Analysera trafikdata

Med ovanstående punkter på plats kan man på ett effektivt sätt börja analysera webbstatistiken. Hur man gör det är förstås individuellt, men genom att jämföra nya rapporter med tidigare perioder samt avläsa utfall mot mål så har man kommit en bit på väg. Det viktigaste är att detta arbete blir kontinuerligt. En gång per dag, vecka, månad, kvartal spelar ingen roll egentligen, så länge ett frekvensen är tillräcklig för att kunna möta era analysbehov och målsättningar med er webbplats. Många uppdragsgivare väljer att samarbeta med Avantime i det vi kallar för webbråd.

Under webbråden går vi tillsammans igenom alla nyckeltal och mål som vi tillsammans har identifierat. Avantime ”gräver fram” alla data inför webbrådet och själva tiden under webbrådet ägnas åt analys och optimering. Den sista men ofta svåraste delen i webbanalysprocessen är att testa och förbättra. Vi kallar det för optimering. Detta steg handlar om att testa nytt, förbättra det som är dåligt och förädla det som är bra på er sajt. För att lyckas med detta måste man ha en kontinuerlig process för webbanalys.

Vi berättar gärna mer!

Erik Nettelbrandt

Head of Performance

erik.nettelbrandt@avantime.se +46 734 031 121