Adobe Analytics

Ett webbstatistikverktyg

Adobe Analytics innehåller det mesta som våra uppdragsgivare normalt frågar efter i ett webbstatistiksystem – inte allt, men mycket. Här kan man skapa helt egna rapporter, få översiktsrapporter och man har även möjlighet att sätta upp mål och mäta utfall mot sina mål. Man kan även se utgående länkar och har möjlighet att schemalägga och distribuera ut vilka rapporter som helst, till vem som helst och när som helst. Adobe Analytics är en SaaS (Software as a Service) är en molntjänst som är en årsbaserad tjänst, vilket innebär att man inte behöver investera i någon hård- eller mjukvara.

Adobe är ett av världens största företag inom webbstatistik och webbanalys och några av flaggprodukterna från Adobe heter Adobe Analytics (tidigare SiteCatalyst).

Teknik

Adobe Analytics statistikdata byggs upp med hjälp av ett JavaScript som är en sidkod, som läggs in på hemsidans sidor. I normala fall integrerar man Adobe Analytics med webbpubliceringssystemet (till exempel Episerver), det vill säga att man hämtar data från webbpubliceringssystemet och “skjuter in” detta i sidkodens parametrar. All data som finns på hemsidan kan samlas in och sedan analyseras. Man kan analysera data från en mängd olika källor, till exempel bannerkampanjer, köpta sökord (PPC), nyhetsbrev, RSS, video och flertal andra källor.

Implementering

Ett webbanalysprojekt börjar med att vi går igenom er organisations behov inom uppföljning och analys. Dessa verksamhetskrav och verksamhetsmål översätts till en rad olika tekniska parametrar som vi på Avantime hjälper till med att implementera på er webbplats. Våra konsulter bistår sedan utvecklarna under utvecklingsprocessen och hjälper till med test/verifiering av den insamlade datan. Därefter tar vi fram rapporter så att ni kan följa och agera utifrån den trafikdata som samlas in från webbplatsen. Under hela implementeringsprocessen och efterföljande förvaltningsfaser finns Avantime med i bakgrunden och hjälper er råd och stöd. Vi hjälper även till med identifiering av och ger förslag på optimerande åtgärder som i slutändan ger er bättre avkastning på era onlinebaserade investeringar.

Vi berättar gärna mer!

Erik Nettelbrandt

Head of Performance

erik.nettelbrandt@avantime.se +46 734 031 121