A/B – Tester

Att testa olika landningssidor mot varandra är ett kraftfullt sätt att öka konverteringsgraden på er webbplats. På Avantime Marketing strävar vi alltid efter att använda A/B-tester eller multivariabla tester som ett effektivt verktyg för att lyckas med konverteringsoptimering. Vi har idag kommit till en punkt när vi inte längre kan gissa vad som fungerar och inte. Tekniken finns där och kompetensen finns att hämta. Det är dags att börja ta beslut utifrån fakta och analys istället för magkänsla.

Vad är ett A/B-test och hur utför man det?

Ett A/B-test är ett test där man testar olika versioner av en sida (eller delar av sidan) mot varandra. Detta görs i de flesta fall med hjälp av ett verktyg som till exempel Google Analytics Content Experiments eller Adobes Test and Target. I dessa verktyg sätter man upp de olika versionerna av sidan samt de mål man vill uppnå. När testet sedan är igång slumpas besökarna till de olika versionerna med hjälp av ett styrningscript. Under testets gång samlas statistik in på hur många besökare som sett varje version samt hur många som avslutat de utvalda målen på respektive sida. Utifrån resultatet så kan man se vilken av sidorna som presterade bäst utifrån valda mål och konverteringspunkter.

Varför ska man A/B-testa?

Att skapa en webbplats eller en marknadsföringskampanj är bara det första steget i marknadsföringen. När du väl har en webbplats eller kampanj vill du veta om det hjälper eller hindrar besökaren att konvertera. A/B-testning låter dig. veta vilka ord,  fraser, bilder, videor, knappar och andra element som fungerar bäst. Även de enklaste ändringarna kan påverka konverteringsgraden.
Ett test från Dmix visade att en röd CTA-knapp överträffade den gröna med hela 34% baserat på 600 användartester.

I ett annat test från Hubstpot, som körde ett liknande. test med gröna och röda knappar. Testet kördes i några dagar och hade totalt mer än 2000 besök. Deras resultat? Den röda knappen överträffade den gröna kappen med 21%.

A/B -testning gör att team och företag kan göra ändringar i sina användarupplevelser samtidigt som de samlar in data om resultaten. Detta gör att de kan konstruera hypoteser och lära sig varför vissa delar av deras erfarenheter påverkar användarnas beteende. Den största fördelen med A/B- test är att vi ser svart på vitt vad som fungerar och inte fungerar på webbplatsen. Ett tydligt exempel på detta är E-handlaren DeWALT som hade en hypotes om att konverteringsgraden skulle öka om man bytte ut copyn på produktsidornas call-to-action. Man testade att byta ut ”Buy now” till ”Shop now” i hopp om att fler besökare skulle klicka.

Efter A/B- testet visade det sig att orginalversionen ”Buy now” konverterade 17% bättre. Källa: Sleeknote. Detta är anledningen till varför man ska testa innan man implementerar. Vi kan ta beslut baserat på riktig data istället för att gissa.

Multivariabla tester

Multivariabla tester är en teknik för att testa en hypotes där flera element modifieras. Målet med multi-testning är att avgöra vilken kombination av variationer som ger bäst resultat av alla möjliga kombinationer.

Webbplatser och appar består av kombinationer av olika utbytbara element. I ett multi-test ändrar vi flera element samtidigt, som t.ex att ändra en bild och rubrik samtidigt. Vi skapar tre varianter på bilden och två varianter av rubriken som kombineras för att skapa sex olika versioner av innehållet. Dessa testas samtidigt för att hitta den vinnande varianten.

A/B-test steg för steg

Välj ut mål och konverteringar som ni vill att besökaren ska utföra när den landar på sidan.

Skapa olika versioner av sidan som ni valt att testa (det går att testa fler än två sidor mot varandra).

Sätt upp testet i det analysverktyg som ni valt att använda.

Utvärdera och följ upp testet utifrån resultatet.

Vad är en konvertering?

En konvertering är när en besökare utför en handling på en webbplats som ni som administratör har satt upp som ett mål. Det finns mål och konverteringspunkter på alla webbplatser, men i många olika former. För vissa företag handlar det om att sälja en produkt via E-handel, för andra företag kan konverteringen bestå av att besökaren fyller i ett kontaktformulär eller laddar ner något från sidan. En konvertering kan vara vad som helst, så länge ni ser det som en värdeskapande handling som ni vill att besökaren ska göra på just er webbplats. Det är viktigt att sätta upp dessa mål för att lyckas med analys, optimering och uppföljning.

Att få det bästa resultatet

På Avantime ger vi rådgivning baserad på tidigare tester vi har gjort, där vi utvärderat vad som har gjort en sida mer lyckosam än en annan. Det kombinerar vi med kompetens från våra designers som tillsammans med våra webbanalytiker kan skapa bra förutsättningar för att göra lyckade sidor för A/B-testet samt öka resultatet för er som kund. Det är viktigt att komma ihåg att man inte behöver designa två helt olika sidor. Det kan ibland räcka med att experimentera med vad som står i huvudrubriker, ändra plats på länkar eller knappar eller flytta upp formulär. Små ändringar kan ofta göra stor skillnad i besökarnas beteenden, här har ni exempel på vad som kan ändras och testas:

  • Layouten på länkar, menyer och knappar
  • Placering av anmälnings- eller köpformulär samt dess längd och antal fält
  • Bilder och dess placeringar
  • Rubriker
  • Produktbeskrivningar
  • Mängden text
  • Olika innehåll

Vi berättar gärna mer!

Erik Nettelbrandt

Head of Performance

erik.nettelbrandt@avantime.se +46 734 031 121