Innehållsoptimering

Hur funkar innehållsoptimering?

”Content is King!” är ett slitet begrepp men mycket relevant när vi pratar redaktionell sökmotoroptimering eller innehållsoptimering som vi kallar det. Inom detta område ligger ofta merparten av arbetet avseende sökmotoroptimering, i synnerhet när det gäller det löpande arbetet inom SEO. Avantime Marketing stödjer och hjälper våra uppdragsgivare att lyckas inom detta område.

Vi arbetar till exempel med områden som:

  • Hur sökmotoranvändarna läser sökresultatet som presenteras för dem i sökmotorernas sökresultatlistor
  • Hur man på ett effektivt sätt skriver en text utan att försämra innehållet för besökaren.
  • Hur man bör använda title-tags, rubriker och meta-description.
  • Skrivteknik och styckesindelning för vertikal läsning
  • Stavningsalternativ och länktexter
  • Beskrivningar och nyckelord
  • Url-strukturer, dokument och bildnamn samt optimering av alt-tags
  • Optimering av PDF-dokument och pressreleaser
  • Utgående och ingående länkar
  • Vikten av att inte bara skriva för sökmotorn utan att ha läsaren och vilken effekt man vill uppnå i fokus

Detta kan göras i form av en workshop, en lathund/manual eller genom att Avantime Marketing gör en redaktionell analys av webbplatsen och kommer med förslag på förändringar.

Vi berättar gärna mer!

Erik Nettelbrandt

Head of Performance

erik.nettelbrandt@avantime.se +46 734 031 121