Föranalys & KPI

Hur ser en föranalys ut ur ett seo-perspektiv?

Ett SEO-projekt inleds med en grundlig föranalys för att se grundförutsättningarna. Via licensbaserade SEO-verktyg kartlägger vi vad det finns för problem och åtgärdspunkter på webbplatsen som vi sedan tar itu med. En stor del av arbetet i början av projektet kretsar även kring att identifiera mätbara mål (KPI:er, Key Performance Indicators) och sätta upp processer för hur man ska arbeta för att nå de uppsatta målen. Målen i ett SEO-projekt kan variera. Kanske är höga placeringar på viktiga nyckelord det absolut viktigaste utifrån strategier för ert varumärkesbyggande. Vilka ord ger bäst konvertering? Under en nyckelordsanalys identifierar vi de viktigaste nyckelorden för er verksamhet.

Nyckeltal – Key Performance Indicators

Vad är ett rimligt mål när det gäller ökad sökmotortrafik? Avantime Marketing har stor erfarenhet av att sätta upp relevanta och mätbara mål inom SEO och hjälper dagligen våra kunder inom detta område.

Viktiga KPI:s kan exempelvis vara:

  • Sökmotortrafik/månad
  • Sökmotortrafik som andel av nya besökare
  • Placeringar på viktiga nyckelord
  • Antal nyckelord på topp 5, 10, 30 i sökresultatet
  • Antal sidor som genererat sökmotortrafik?
  • Antal konverteringar som härstammar från externa sökmotorer (både organisk och köpt trafik)

Vilka nyckeltal/KPI:er vi väljer för er organisation är beroende på era behov, mål och krav samt era förutsättningar för mätning. Avantime Marketing erbjuder även en tjänster inom webbanalys och vi arbetar med ett stort antal webbstatistiksystem.

Vi berättar gärna mer!

Erik Nettelbrandt

Head of Performance

erik.nettelbrandt@avantime.se +46 734 031 121