Displayannonsering

Vad är displayannonsering?

Displayannonsering, även kallat bannerannonsering, är klickbara annonser som är placerade intill huvudämnet på en webbplats eller app. Det brukar oftast vara med en liten text som är kopplad till en bild, logotyp videoklipp eller animering som marknadsför en produkt eller tjänst.

Vid displayannonsering är det av vikt att använda sig av en kortare text med ett slagkraftigt budskap då det inte finns utrymme för en längre text. När vi använder oss av denna typ av annonsering så kan det vara för att stärka varumärkeskännedomen eller om man vill marknadsföra en specifik kampanj. Om man till exempel annonserar via Google når man ut till flera miljoner webbplatser, appar och videor samt 90% av alla internetanvändarna i hela världen, vilket ger er en stor anledning att börja med detta.

Hur fungerar displayannonsering?

I samråd med Avantimes konsulter inom displayannonsering tar vi gemensamt fram strategi, mål och nyckeltal samt budget för din annonsering. Därefter vidtar arbetet med att sedan skapa upp annonserna. Vanliga plattformar är exempelvis direkt på plattformar som Google, Facebook, Instagram, LinkedIn och YouTube och/eller dessa plattformars så kallade nätverk. Beroende på plattform kan man göra olika urval av hur, vart och till vem man vill annonsera. Det går att ställa in så att det kostar varje gång en person klickar på din annons (CPC) eller alternativt per antal visningar (CPM). Beroende på hur stor budget du har så kommer det att styra hur mycket du kommer att synas på annonseringsutrymmet.

För att skapa en effektiv displayannonsering så kan du även arbeta med något som kallas för remarketing – det innebär att du återannonserar mot personer som exempelvis har varit inne på din hemsida tidigare. Du kan även välja att annonsera mot specifika ämnen, länder, demografi eller din utvalda målgrupp. Det vi brukar rekommendera är att kombinera displayannonsering med annan typ av annonsering, exempelvis sökordsmarknadsföring (SEM) och social media marketing (SMM).

Fördelarna med displayannonsering

Öka varumärkeskännedomen

Målgruppen ska uppfatta budskapet och fortsätta köpresan

Annonsera där dina kunder finns

Annonsera mot de som besökt din hemsida

Vilka format ska man använda i displayannonsering?

De olika plattformarna erbjuder olika varianter av tillgängliga format. Budskapet i kampanjen och många andra faktorer påverkar också. Det vi ser som en generell trend är ett tydligt skifte från traditionella banners till mer och mer rörligt innehåll. Avantime hjälper våra uppdragsgivare med alla versioner av format. Rent generellt så är det också bra att använda sig av så många format som möjligt för att ha så många chanser som möjligt att synas ute på de plattformar, webbsidor och appar där man vill nå ut.

Flera av plattformarna som vi arbetar med arbetar med så kallade responsiva annonsformat. Fördelen med dessa är att man med mycket mindre arbetsinsats når ut till många fler potentiella annonseringsytor. Mindre arbetsinsats betyder väsentligt lägre produktionskostnader. Det man behöver ge avkall på är att man inte har 100% kontroll på utformningen av annonserna. Man kan som annonsör förstås fortfarande välja att ha helt egenproducerade banners om man vill.

Skillnad mellan displayannonsering och sökordsmarknadsföring

Det finns två kända begrepp när man annonserar inne i Google vilket är sökordsmarknadsföring (SEM) och displayannonsering, där det skiljer sig åt angående hur man annonserar. För att förklara begrepppet sökordsmarknadsföring lite närmre så betyder det att det uppstår textannonser baserat på vad du har gjort för sökning på Google, SEM är ett samlingsnamn för alla aktiviteter som rör marknadsföring i sökmotorer.

Så här ser söknätverket ut i Google-resultatet:

Displayannonser är bannerannonser och dessa kan visas utan att du har sökt på något specifikt ord i exempelvis Google, förutom vid remarketing som vi nämnde tidigare (att man annonserar mot de som besökt din hemsida). Med hjälp av displayannonseringen så kan du därför öka varumärkeskännedomen samt fånga in en ny målgrupp som inte har sökt efter det som ni erbjuder.

Så här kan displayannonsering se ut:

Så kommer du igång med displayannonsering

Vi hjälper våra uppdragsgivare att sätta upp lämpliga mål och nyckeltal (ofta kallade KPI:er) som är specifika för er verksamhet kopplat till disolayannonsering. Oavsett er organisations behov så kan Avantime bidra till att förbättra era digitala kanaler via både displayannonsering och sökordsmarknadsföring. Vill även du komma igång med displayannonsering för att få en större spridning av ert varumärke?

Vi berättar gärna mer!

Erik Nettelbrandt

Head of Performance

erik.nettelbrandt@avantime.se +46 734 031 121