UX-design

Vikten av en riktigt bra användarupplevelse

UX, som står för User Experience, betyder användarupplevelse. För att du ska bli uppmärksammad av dina kunder måste användarupplevelsen kännas smidig.

Bra användbarhet innebär i kort att användaren på ett enkelt, effektivt och trevligt sätt kan använda ett system eller en produkt för att uppnå sitt mål.
Skillnaden mellan att konvertera och tappa kunden till konkurrenter kan helt och hållet avgöras på hur smidig användarupplevelsen är. En riktigt bra design attraherar nya kunder genom upplevelse, ökar nöjdheten hos befintliga kunder genom lättnavigerad sida och säljer mer genom färre steg till konvertering.

På Avantime har vi erfarna UX-designers som kan hjälpa dig att se vilka behov just ditt företag har. Vi har ett agilt arbetssätt och testar tidigt hur vår UX-design presterar för att kunna optimera och hitta den perfekta balansen som ökar både försäljning och användarupplevelse.

Tjänstedesign

Tjänstedesign även känt som “Service design” kollar mer på helheten kring din affär för att höja den totala användarupplevelsen mellan olika kanaler. Kort sammanfattat kan man säga att tjänstedesign ser över hela kundupplevelsen medan UX syftar till att höja upplevelsen i en specifik insats. Vi kan hjälpa dig att utveckla en användarfokuserad tjänstedesignstrategi som ser till helheten i din affär.

I ett tjänstedesignprojekt tittar vi på den samlade bilden av alla digitala (och traditionella) kanaler och utvecklar allt från strategi till innovativa lösningar för att möta hela kundresan. Vi tittar på hur vi attraherar nya kunder samt skapar merförsäljning och lojalitet hos befintliga kunder. I ett sådant projekt jobbar kreatörer, analytiker och strateger tätt tillsammans med övrig relevant kompetens för att skapa innovativa lösningar med tydlig mätbar effekt.

Behöver ni hjälp att utvärdera er användarvänlighet?

Vi kan hjälpa till med bland annat

UX Audit

Under vår audit går vi igenom er design och utvärderar användbarheten baserat på vedertagna designprinciper. Detta ger en snabb överblick 
på hur användbar er produkt är.

Wireframing

Wireframes, skisser och prototyper är en viktigt del av en design process. Det är här vi kan testa och verifiera att vi bygger rätt för att undvika kostsamma och långdragna projekt.

Effektkartläggning

Under en workshop gör vi tillsammans med kund en kartläggning av relevanta målgrupper och prioritering av dessa. Vi etablerar önskade effekter hos respektive målgrupp samt deras behov och identifierar hur vi möter dessa.

Användarstudier

Under användarstudier är vårt fokus att förstå vilka behov och förväntningar som finns hos en aktuell målgrupp. För att uppnå detta använder vi olika kvantitativa och kvalitativa metoder. Resultatet som framkommer ur användarstudierna ger oss en god förståelse för hur en produkt används samt hur den kan förbättras för att möta målgruppens behov och förväntningar.

Vi som jobbar med UX på Avantime

Pernilla Mårtensson

UX-Designer

pernilla.martensson@avantime.se

Stephanie Neumann

UX-Designer

stephanie.neumann@avantime.se